מוסדות חינוך 2017-11-27T14:58:59+00:00

מוסדות חינוך

2017-12-26T13:50:53+00:00

ישיבת כפר גנים

ישיבת כפר גנים פרטי הפרויקט תכנון מחדש של מרחבים שונים בבית הספר, כולל תפיסות חינוכיות חדשניות, מרחבי למידה, טיפול, הנגשת המבנה שטח בנוי 4000 מ"ר