מקווה בטלמון 2017-12-10T08:34:55+00:00

Project Description

מקווה בטלמון

פרטי הפרויקט

שטח בנוי
110 מ"ר

שטח מגרש
— מ"ר

סטטוס
בוצע