Project Description

ישיבת כפר גנים

פרטי הפרויקט

הנגשת מבנה הישיבה

שטח בנוי
4000 מ"ר

שטח מגרש
4700 מ"ר

הנגשה של ישיבה תיכונית אמ"ית
אדריכלות מונגשת
הנגשת ישיבת כפר גנים
הנגשת מבנה
עיצוב אדריכלי מונגש
אמי"ת - הנגשה של מבנה
הנגשה של ישיבה תיכונית אמ אדריכלות מונגשת הנגשת ישיבת כפר גנים הנגשת מבנה עיצוב אדריכלי מונגש אמי