Project Description

גני ילדים עמנואל

פרטי הפרויקט

מתחם במ.מ. עמנואל, ובו יש שישה גני ילדים
מגרש עם הפרשי טופוגרפיה של 14 מ' מקצה אחד לקצה שני.
המגרש כולל בחלקו העליון מעון (אמור להיבנות במהלך שנה הבאה)
ו- 6 גני ילדים מחולקים לשני מפלסים

שטח בנוי
4000 מ"ר

שטח מגרש
4700 מ"ר

גני ילדים - עמנואל
עימנואל - אדריכלות ועיצוב פנים
גני ילדים - עמנואל
עיצוב אדריכלי של גני ילדים
אדריכלות ועיצוב פנים - גני ילדים
עיצוב אדריכלי של גני ילדים
עיצוב אדריכלי של גני ילדים
גני ילדים - עמנואל עימנואל - אדריכלות ועיצוב פנים גני ילדים - עמנואל עיצוב אדריכלי של גני ילדים אדריכלות ועיצוב פנים - גני ילדים עיצוב אדריכלי של גני ילדים עיצוב אדריכלי של גני ילדים