ישיבת כפר גנים 2017-12-26T13:50:53+00:00

Project Description

ישיבת כפר גנים

פרטי הפרויקט

תכנון מחדש של מרחבים שונים בבית הספר, כולל תפיסות חינוכיות חדשניות, מרחבי למידה, טיפול, הנגשת המבנה

שטח בנוי
4000 מ"ר

שטח מגרש
4700 מ"ר